دارالترجمه رسمی میرداماد

خدمات دارالترجمه رسمی میرداماد

ترجمه با مهر مترجم رسمی

ترجمه با مهر مترجم رسمی

ترجمه کلیه اسناد و مدارک رسمی توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه انجام می‌پذیرند و روی سربرگ قوه قضائیه که در اختیار مترجمین می‌باشند پرینت گرفته می‌شوند.

مشاوره و سفارش
اخذ تأییدیه اسناد و مدارک از قوه قضائیه

اخذ تأییدیه اسناد و مدارک از قوه قضائیه

پس از اینکه ترجمه توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه انجام پذیرفت، جهت تأیید ترجمه و اصالت مدارک پیوست نیاز می‌باشد که توسط دفاتر ترجمه روی هر مدرک بارکد قوه قضائیه زده شود

مشاوره و سفارش
ترجمه غیررسمی

ترجمه غیررسمی

ترجمه متون تخصصی، ترجمه وب‌سایت، ترجمه کتاب، ترجمه مقالات، ترجمه مقالات ISI  ، ترجمه کاتالوگ، ترجمه بروشور و متون بازرگانی و اداری، دانشگاهی، ترجمه متون عمومی و… به کلیه زبان‌ها در هر نقطه از جهان و ایران که باشید.

مشاوره و سفارش
اخذ تأییدیه تمامی سفارت خانه‌ها

اخذ تأییدیه تمامی سفارت خانه‌ها

شما متقاضی محترم در مواردی امکان حضوری در سفارت خانه‌ها بابت تأیید مدارک ترجمه شده را ندارید لذا ما این توانائی را داریم که امور تأییدات مدارک شما را نیز به بهترین صورت انجام دهیم.

مشاوره و سفارش
ترجمه غیررسمی کتاب و مقاله

ترجمه غیررسمی کتاب و مقاله

دارالترجمه رسمی میرداماد ترجمه کتاب یا مقاله به زبان انگلیسی نیز میپذیرد.

مشاوره و سفارش
ترجمه شفاهی

ترجمه شفاهی

خیلی از مواقع امکان این موضوع برای شما متقاضی محترم پیش می‌آید که بابت عقد قراردادها و امور بین‌الملل خود نیاز به مترجم شفاهی داشته باشید. 

مشاوره و سفارش
اخذ تأییدیه ارگان‌ها و مؤسسات دولتی

اخذ تأییدیه ارگان‌ها و مؤسسات دولتی

بابت تأیید شدن بعضی از مدارک نیاز می‌باشد که شخص متقاضی ترجمه به ادارات و مؤسسات مربوطه مراجعه نماید و مدارک اصلی خود را توسط آنها نیز به تأیید برساند باشند. تأییدیه نسخه‌های پزشکی و مدارک آزمایشگاهی از سازمان نظام‌پزشکی

مشاوره و سفارش
ترجمه رسمی اسناد و مدارک

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

ترجمه اسناد و مدارک مربوط به احوال شخصیه، ترجمه اسناد، ترجمه مدارک تحصیلی، ترجمه مدارک تحصیلی دانشگاهی، ترجمه گواهی‌های آموزشی، ترجمه اسناد و مدارک شرکت‌ها

مشاوره و سفارش
ترجمه وب‌سایت

ترجمه وب‌سایت

دارالترجمه رسمی 1165 باتجربه چندساله در خصوص ترجمه انواع محتوای سایت‌ها قادر به ارائه بهترین خدمات  می باشد.

مشاوره و سفارش